Lia-Dizain Пластмасови - PVC

  • Lia-Dizain Пластмасови - PVC

Первазите придават завършен вид на помещението, като предоставят възможност за прикриване на до 3 кабела в предвидените за това улеи. С лесен и практичен монтаж чрез дюбел, видия и клипс. Гъвкави и позволяват постигане на всякакви извивки.

сподели
  • Lia-Dizain Пластмасови - PVC

Первазите придават завършен вид на помещението, като предоставят възможност за прикриване на до 3 кабела в предвидените за това улеи. С лесен и практичен монтаж чрез дюбел, видия и клипс. Гъвкави и позволяват постигане на всякакви извивки.

сподели