информация

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

Уеб сайтът www.lia-dizain.com се притежава и управлява от „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД се стреми уеб сайтът да е функционален и да съдържа информация, която би могла да Ви интересува и да Ви бъде полезна. Поверителността на данните е от особена важност за „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД. Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.

1. Какви лични данни обработваме?

На нашия уеб сайт Вие имате възможност да ни предоставите лични данни като например имена, електронна поща, телефонен номер, адрес. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.
Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.

2. Как обработваме Вашите лични данни?

При обработката на Вашите запитвания чрез формите за контакт „Въпрос“, „Поръчай мостра“ или към някой от нашите магазини, ние обработваме лични данни само за целите, за които ги събираме.
В някои случаи данни се събират, обработват и използват от компании – доставчици на услуги, които имат договорни отношения с нас. В последните случаи са спазени всички законови изисквания и задължения, относно защитата на личните данни. Всеки допълнителен достъп до Ваша информация от трети страни не е предоставен от нас. „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД не продава и/или преотстъпва, нито използва информация на трети страни по подобен начин. Само в случаите на изискване на информация от страна на законови органи, се задължаваме да предадем съответната изисквана информация.
Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем да обработваме Вашите запитвания и/или поръчки, ако сте попълнили и изпратили гореизброените форми за контакт.

3. За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи, съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от законово изисканото или периода на ползването на продуктите и услугите ни (което е по-дълго).

4. Какви са Вашите права?

Вие имате право на:
• Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
• Достъп. Може да поискате от „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД информация за това какви Ваши лични данни и с каква цел обработваме и съхраняваме. „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика;
• Коригиране или попълване на личните Ви данни;
• Изтриване („правото да бъдеш забравен“).„ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени – да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация – когато:
- личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
- няма друго правно основание за обработването на личните данни;
- възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни (например, не желаете да получавате повече комуникация от нас);
- личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.
• Ограничаване;
• Получаване на информация. „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД ще направи всичко възможно да Ви уведоми за всички получатели, на които личните данни са били разкрити.
• Възражение. Може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД.

Може да упражните всяко едно от горните права, като се свържете с нас на и-мейл: [email protected] Моля да имате предвид, че запитвания за упражняване на права на субектите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 изпратени по поща или куриер изискват допълнително потвърждаване на самоличността чрез представяне на документ за самоличност на място от субекта на данни или чрез изращане на искането по имейл и подписано с електронен подпис на физическо лице. „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност, за да удостовери съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.

5. Линкове към други уеб страници

Нашият уеб сайт съдържа линкове към други уеб страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена в другите уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или не наличието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени.

6. Google Analytics:

Този уеб сайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc („Google“). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашето устройство, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите.

7. Бисквитки – Cookies

За да направим посещенията Ви на уеб сайта ни възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“ (cookies). Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашето устройство. Бисквитките позволяват на „ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД да подобрява сайта, така че той да съдържа максимално полезна информация за потребителите. Чрез бисквитките не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на сайта www.lia-dizain.com не може да се идентифицират Вашите лични данни.

Чрез използване на нашия уеб сайт Вие се съгласявате с използването и съхранението на бисквитки във Вашето устройство. Можете да разглеждате уеб сайта без бисквитки, но имайте предвид, че това може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.
В допълнение, можете по всяко време да изтривате бисквитките, съхранявани във Вашето устройство. Инструкции как да го направите могат да бъдат намерени в ръководството за Вашия браузър или устройство.

8. При въпроси?

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, моля свържете се с нас:

„ЛИА ДИЗАЙН“ ЕООД
гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 252
тел.: 032 / 950 292
e-mail: [email protected]
уеб сайт: www.lia-dizain.com