Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски“ 12, срещу „Т Маркет“