АДПБФП
02-09-2020
АДПБФП

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-9205-С01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ЛИА ДИЗАЙН” ЕООД

СТОЙНОСТ: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

НАЧАЛО: 21.08.2020 г.

КРАЙ: 21.11.2020 г.

сподели