Tyxo.bg counter
скрий

Производители

Колекция

Височина на килима

Определя цялостната дебелина на килима. Дефинира се от плътността на основата и дължината на влакното

Клас на приложение

Показва предназначението на килима в зависимост от устойчивостта на експлоатация и приложението му в различна среда - домашна или обществена. 22 - клас на приложение в средно натоварени домашни помещения, клас 23 - клас на приложение в силно натоварени помецения

Състав

Други варианти на Килими Настилки
Tarkett Tarkett
Tarkett
A6BGB
Tarkett Tarkett
Tarkett
02AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
95YCY
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
96ARA
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
05EOE
Tarkett Tarkett
Tarkett
B5EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
A1BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
83EED
Tarkett Tarkett
Tarkett
01OOO
Tarkett Tarkett
Tarkett
30PCP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
06GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
07BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
B1EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
49RVR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01SGS
Tarkett Tarkett
Tarkett
43RVR
Tarkett Tarkett
Tarkett
05WEO
Tarkett Tarkett
Tarkett
66EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
16GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
32KVK
Tarkett Tarkett
Tarkett
40BPD
Tarkett Tarkett
Tarkett
22DED
Tarkett Tarkett
Tarkett
13WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
88AGA
Tarkett Tarkett
Tarkett
17PKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BZZ
Tarkett Tarkett
Tarkett
31WBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
26DPD
Tarkett 19GWGTarkett 19GWG
Tarkett
19GWG
19GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VOB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
03CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
59BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
02EEE
Tarkett Tarkett
Tarkett
12WSW
Tarkett Tarkett
Tarkett
31WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
08WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
29YVY
Tarkett Tarkett
Tarkett
08GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VVV
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
A5AZA
Tarkett Tarkett
Tarkett
03KCK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01PPP
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
67VPP
Промоция
59.9 лв.
44.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
35VYK
Tarkett Tarkett
Tarkett
31GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
32BKB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01KKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
01MMM
Tarkett Tarkett
Tarkett
22VWV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01RRR
Tarkett Tarkett
Tarkett
04GYG
Tarkett Tarkett
Tarkett
32SPP
Tarkett Tarkett
Tarkett
69WDW
Tarkett Tarkett
Tarkett
14VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
97VKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
28WQB
Tarkett Tarkett
Tarkett
B3BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
B2EOE
Tarkett Tarkett
Tarkett
09WSW
Tarkett Tarkett
Tarkett
32EBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
66KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
10GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
02WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
A5LVL
Tarkett Tarkett
Tarkett
01RRR
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01DDD
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GMG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
01WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
93VDV
Tarkett Tarkett
Tarkett
03BLB
Tarkett Tarkett
Tarkett
91KRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
59EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
08WAW
Tarkett Tarkett
Tarkett
30OEO
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EBE
Tarkett Tarkett
Tarkett
45AKA
Tarkett Tarkett
Tarkett
47BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30CEC