Tyxo.bg counter
скрий

Производители

Колекция

Височина на килима

Определя цялостната дебелина на килима. Дефинира се от плътността на основата и дължината на влакното

Клас на приложение

Показва предназначението на килима в зависимост от устойчивостта на експлоатация и приложението му в различна среда - домашна или обществена. 22 - клас на приложение в средно натоварени домашни помещения, клас 23 - клас на приложение в силно натоварени помецения

Състав

Други варианти на Килими Настилки
Tarkett Tarkett
Tarkett
29YVY
Tarkett Tarkett
Tarkett
49RVR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
02BBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
A4GBG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
40CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
57RER
Tarkett Tarkett
Tarkett
07WWB
Tarkett 04OWOTarkett 04OWO
Tarkett
04OWO
04OWO
Tarkett Tarkett
Tarkett
33BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
75CKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
B1EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
35VYK
Tarkett Tarkett
Tarkett
03WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
26CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EEE
Tarkett Tarkett
Tarkett
A3GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01BBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01LLL
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
13WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
B2EOE
Tarkett 19GWGTarkett 19GWG
Tarkett
19GWG
19GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GGG
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
14VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
02RRR
Tarkett Tarkett
Tarkett
17PKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
52EDE
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
26DPD
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
66EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
31WBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
69VRK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
96ARA
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30OEO
Tarkett 01DDDTarkett 01DDD
Tarkett
01DDD
01DDD
Tarkett Tarkett
Tarkett
66KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
16YGY
Tarkett Tarkett
Tarkett
31LBL
Tarkett Tarkett
Tarkett
03BGB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GSG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GGG
Tarkett Tarkett
Tarkett
05EOD
Tarkett Tarkett
Tarkett
66WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
03VDV
Tarkett Tarkett
Tarkett
B7BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
31BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
50VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
98EDE
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VVV
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EWE
Tarkett 12WSWTarkett 12WSW
Tarkett
12WSW
12WSW
Tarkett Tarkett
Tarkett
20WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
88AGA
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
95YCY
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
90WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
30MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
50CEC
Tarkett Tarkett
Tarkett
42PVP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
07WMG
Tarkett Tarkett
Tarkett
47BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
07BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
25KGK
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VPV
Tarkett Tarkett
Tarkett
A6BGB
Tarkett 01AAATarkett 01AAA
Tarkett
01AAA
01AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
02EEE
Tarkett Tarkett
Tarkett
A2GBG
Tarkett Tarkett
Tarkett
12CVC
Tarkett Tarkett
Tarkett
20GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
03CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
27BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
04AVA
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
B3BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
38BPB
Tarkett Tarkett
Tarkett
07VKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
56CVC
Tarkett Tarkett
Tarkett
22DED
Tarkett Tarkett
Tarkett
22VWV
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BZZ
Tarkett Tarkett
Tarkett
31GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
31MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
67VPP
Промоция
59.9 лв.
44.9 лв.