Tyxo.bg counter
скрий

Производители

Височина на килима

Определя цялостната дебелина на килима. Дефинира се от плътността на основата и дължината на влакното

Клас на приложение

Показва предназначението на килима в зависимост от устойчивостта на експлоатация и приложението му в различна среда - домашна или обществена. 22 - клас на приложение в средно натоварени домашни помещения, клас 23 - клас на приложение в силно натоварени помецения

Състав

Други варианти на Килими Настилки
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
59EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
12WSW
Tarkett Tarkett
Tarkett
03BLB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01MMM
Tarkett Tarkett
Tarkett
30SMS
Tarkett Tarkett
Tarkett
55APA
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BZZ
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
03WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
48BKB
Tarkett Tarkett
Tarkett
66KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
A6BGB
Tarkett Tarkett
Tarkett
50VCC
Tarkett Tarkett
Tarkett
15CCC
Tarkett Tarkett
Tarkett
01CEC
Tarkett Tarkett
Tarkett
32EBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
34RKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EBE
Tarkett Tarkett
Tarkett
08WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
66WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
32SPP
Tarkett Tarkett
Tarkett
66EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
01WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
34BKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
55ERE
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
12GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01KKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
01SSS
Tarkett Tarkett
Tarkett
30OEO
Tarkett Tarkett
Tarkett
04GYG
Tarkett Tarkett
Tarkett
A1BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
30PCP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
20GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
02AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GGG
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
31WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
02GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VOB
Tarkett Tarkett
Tarkett
20DVD
Tarkett Tarkett
Tarkett
03KCK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
67VPP
Промоция
59.9 лв.
44.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VVV
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
47BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01LLL
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
82EED
Tarkett Tarkett
Tarkett
A3GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
49RVR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
50VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VKV
Tarkett Tarkett
Tarkett
B3BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01DDD
Tarkett Tarkett
Tarkett
B7BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
25KGK
Tarkett Tarkett
Tarkett
10GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
58EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
20WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GGG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
07WMG
Tarkett Tarkett
Tarkett
20BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
02SWS
Tarkett Tarkett
Tarkett
01SGS
Tarkett Tarkett
Tarkett
59BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
90WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
59CVC
Tarkett Tarkett
Tarkett
05WMS
Tarkett Tarkett
Tarkett
01RRR
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
02VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
04WVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
04BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
69VRK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
07ODO
Tarkett Tarkett
Tarkett
22GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BYY
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EEE
Tarkett Tarkett
Tarkett
07WWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
78KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
31MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
38BPB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01CCC
Tarkett Tarkett
Tarkett
31DWD
Tarkett Tarkett
Tarkett
13WGW