Tyxo.bg counter
скрий

Производители

Височина на килима

Определя цялостната дебелина на килима. Дефинира се от плътността на основата и дължината на влакното

Клас на приложение

Показва предназначението на килима в зависимост от устойчивостта на експлоатация и приложението му в различна среда - домашна или обществена. 22 - клас на приложение в средно натоварени домашни помещения, клас 23 - клас на приложение в силно натоварени помецения

Състав

Други варианти на Килими Настилки
Tarkett Tarkett
Tarkett
02BBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
42PVP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
29YVY
Tarkett Tarkett
Tarkett
01BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
54DBD
Tarkett Tarkett
Tarkett
04WSG
Tarkett 01DDDTarkett 01DDD
Tarkett
01DDD
01DDD
Tarkett Tarkett
Tarkett
05EOD
Tarkett Tarkett
Tarkett
62EVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
03KCK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
A5LVL
Tarkett Tarkett
Tarkett
07BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
02GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
53EBD
Tarkett Tarkett
Tarkett
01WWW
Tarkett 01MMMTarkett 01MMM
Tarkett
01MMM
01MMM
Tarkett 04OWOTarkett 04OWO
Tarkett
04OWO
04OWO
Tarkett Tarkett
Tarkett
52EDE
Tarkett Tarkett
Tarkett
01LLL
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30EBE
Tarkett Tarkett
Tarkett
56CVC
Tarkett Tarkett
Tarkett
A4GBG
Tarkett Tarkett
Tarkett
13WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
40CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
40VAV
Tarkett Tarkett
Tarkett
22VWV
Tarkett Tarkett
Tarkett
20BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
67VPP
Промоция
59.9 лв.
44.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30PCP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
02RRR
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
22GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
A6BGB
Tarkett Tarkett
Tarkett
07VKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
82EED
Tarkett Tarkett
Tarkett
40BPD
Tarkett Tarkett
Tarkett
01CEC
Tarkett 02SWSTarkett 02SWS
Tarkett
02SWS
02SWS
Tarkett Tarkett
Tarkett
26CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
34MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GMG
Tarkett Tarkett
Tarkett
33SMS
Tarkett Tarkett
Tarkett
97VKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
50CEC
Tarkett Tarkett
Tarkett
02VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
25KGK
Tarkett Tarkett
Tarkett
A3GVG
Tarkett 09WSWTarkett 09WSW
Tarkett
09WSW
09WSW
Tarkett Tarkett
Tarkett
16GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30OEO
Tarkett Tarkett
Tarkett
12YPY
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Tarkett Tarkett
Tarkett
57VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
38BPB
Tarkett Tarkett
Tarkett
31GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
78KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
07AVA
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VOB
Tarkett Tarkett
Tarkett
18BDB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VVV
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
59EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
96ARA
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01SGS
Tarkett Tarkett
Tarkett
17PKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30SMS
Tarkett Tarkett
Tarkett
01RRR
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
20WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
43RVR
Tarkett Tarkett
Tarkett
95YCY
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
69WDW
Tarkett Tarkett
Tarkett
16YKY
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
04EBE
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VKV
Tarkett Tarkett
Tarkett
B2EOE
Tarkett Tarkett
Tarkett
09WBW