Tyxo.bg counter
скрий

Производители

Височина на килима

Определя цялостната дебелина на килима. Дефинира се от плътността на основата и дължината на влакното

Клас на приложение

Показва предназначението на килима в зависимост от устойчивостта на експлоатация и приложението му в различна среда - домашна или обществена. 22 - клас на приложение в средно натоварени домашни помещения, клас 23 - клас на приложение в силно натоварени помецения

Предназначение

Състав

Други варианти на Килими Настилки
Tarkett Tarkett
Tarkett
55ERE
Tarkett Tarkett
Tarkett
31WBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
18BDB
Tarkett Tarkett
Tarkett
A1BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BZZ
Tarkett Tarkett
Tarkett
90WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
01WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BYY
Tarkett Tarkett
Tarkett
26CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
40CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
06GBG
Tarkett Tarkett
Tarkett
02WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
B1EVE
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
25KGK
Tarkett Tarkett
Tarkett
78KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
49VWV
Tarkett Tarkett
Tarkett
22DED
Tarkett Tarkett
Tarkett
55APA
Tarkett Tarkett
Tarkett
48BKB
Tarkett Tarkett
Tarkett
34RKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
54DBD
Tarkett Tarkett
Tarkett
02BBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
43RVR
Tarkett Tarkett
Tarkett
42PVP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
09VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
22GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30PCP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
04GYG
Tarkett Tarkett
Tarkett
03CPC
Tarkett Tarkett
Tarkett
09WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
98EDE
Tarkett Tarkett
Tarkett
05WEO
Tarkett Tarkett
Tarkett
01BBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
66EWE
Tarkett 01OOOTarkett 01OOO
Tarkett
01OOO
01OOO
Tarkett Tarkett
Tarkett
22AKA
Tarkett Tarkett
Tarkett
A5LVL
Tarkett Tarkett
Tarkett
03BGB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01PSP
Tarkett Tarkett
Tarkett
04WSG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30PSP
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
02VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
A3WZW
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VVV
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
40VAV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01RRR
Tarkett Tarkett
Tarkett
88AGA
Tarkett Tarkett
Tarkett
39WBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
06GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
04VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01AAA
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
75CKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
58EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
07VKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01EOE
Tarkett Tarkett
Tarkett
A4GBG
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VOB
Tarkett Tarkett
Tarkett
27BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
08WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
29YVY
Tarkett Tarkett
Tarkett
30CEC
Tarkett Tarkett
Tarkett
69VRK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
16YGY
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GGG
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
66KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
05EOE
Tarkett 01RRRTarkett 01RRR
Tarkett
01RRR
01RRR
Tarkett Tarkett
Tarkett
20DVD
Tarkett Tarkett
Tarkett
32KVK
Tarkett Tarkett
Tarkett
B3BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
93VDV
Tarkett Tarkett
Tarkett
17PKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
31MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
20GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01SGS
Tarkett Tarkett
Tarkett
03BLB
Tarkett Tarkett
Tarkett
57VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
34BKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
96ARA
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
35VYK
Tarkett Tarkett
Tarkett
28WQB
Tarkett Tarkett
Tarkett
04EBE