Tyxo.bg counter
скрий

Производители

Височина на килима

Определя цялостната дебелина на килима. Дефинира се от плътността на основата и дължината на влакното

Клас на приложение

Показва предназначението на килима в зависимост от устойчивостта на експлоатация и приложението му в различна среда - домашна или обществена. 22 - клас на приложение в средно натоварени домашни помещения, клас 23 - клас на приложение в силно натоварени помецения

Предназначение

Състав

Други варианти на Килими Настилки
Tarkett Tarkett
Tarkett
66KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VPV
Tarkett Tarkett
Tarkett
66WGW
Tarkett 19GWGTarkett 19GWG
Tarkett
19GWG
19GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
14VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
90WBW
Tarkett Tarkett
Tarkett
05EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
67VPP
Промоция
59.9 лв.
44.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
04BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01RRR
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BCC
Tarkett Tarkett
Tarkett
66KVK
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
05EOD
Tarkett Tarkett
Tarkett
12CVC
Tarkett Tarkett
Tarkett
22DED
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GSG
Tarkett Tarkett
Tarkett
50VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01DDD
Tarkett Tarkett
Tarkett
04OWO
Tarkett Tarkett
Tarkett
36VOB
Tarkett Tarkett
Tarkett
32KVK
Tarkett Tarkett
Tarkett
07ODO
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VKV
Tarkett Tarkett
Tarkett
22GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
48BKB
Tarkett Tarkett
Tarkett
47BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
55APA
Tarkett Tarkett
Tarkett
01KKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VVV
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
32EBB
Tarkett Tarkett
Tarkett
A5LVL
Tarkett Tarkett
Tarkett
B4BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
32BKB
Tarkett Tarkett
Tarkett
16YKY
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
B7BEB
Tarkett Tarkett
Tarkett
01VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
12WSW
Tarkett Tarkett
Tarkett
30SMS
Tarkett Tarkett
Tarkett
91KRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
22VWV
Tarkett Tarkett
Tarkett
30CEC
Tarkett Tarkett
Tarkett
12GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
06GBG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01LLL
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
82EED
Tarkett Tarkett
Tarkett
45AKA
Tarkett Tarkett
Tarkett
31MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
34BKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
08GWG
Tarkett Tarkett
Tarkett
04EBE
Tarkett Tarkett
Tarkett
08VRP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
01PPP
Промоция
74.9 лв.
59.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
B2EOE
Tarkett Tarkett
Tarkett
29YVY
Tarkett Tarkett
Tarkett
55ERE
Tarkett Tarkett
Tarkett
10GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
54DBD
Tarkett Tarkett
Tarkett
08WGW
Tarkett Tarkett
Tarkett
56CVC
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BKK
Tarkett Tarkett
Tarkett
28WQB
Tarkett Tarkett
Tarkett
33SMS
Tarkett Tarkett
Tarkett
29LVL
Tarkett Tarkett
Tarkett
03VDV
Tarkett Tarkett
Tarkett
01MMM
Tarkett Tarkett
Tarkett
01GKG
Tarkett Tarkett
Tarkett
01WWW
Tarkett Tarkett
Tarkett
33BVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
75CKP
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
03BGB
Tarkett Tarkett
Tarkett
32SPP
Tarkett Tarkett
Tarkett
62EVB
Tarkett Tarkett
Tarkett
34RKR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BZZ
Tarkett Tarkett
Tarkett
59BWB
Tarkett Tarkett
Tarkett
30PSP
Tarkett Tarkett
Tarkett
57VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
49VWV
Tarkett Tarkett
Tarkett
58EWE
Tarkett Tarkett
Tarkett
02VBV
Tarkett Tarkett
Tarkett
34MSM
Tarkett Tarkett
Tarkett
93VDV
Tarkett Tarkett
Tarkett
02RRR
Tarkett Tarkett
Tarkett
49RVR
Промоция
79.9 лв.
64.9 лв.
Tarkett Tarkett
Tarkett
A3GVG
Tarkett Tarkett
Tarkett
30BEB